การบริการ

เราให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกท่าน ยึดหลักการบริการประทับใจ

ผลงานต่าง ๆ ที่บริษัท ได้นำเสนอนั้น เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราได้รับโอกาส    ซึ่งการที่จะสร้างความประทับใจให้กับ ลูกค้าที่เลือกใช้บริการกับเรา จำเป็นต้องแสดงให้ลูกค้าเชื่อมั่นในการทำงานอย่างมืออาชีพ ไม่เอาเปรียบในเรื่องของราคาค่าบริการ และ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ รวมถึงตอบได้ทุกโจทย์ความต้องการ

ดังนั้น ลูกค้าจึงควรติดต่อสอบถามรายละเอียด และ เป็นข้อมูลให้มากที่สุด เพื่อประกอบการตัดสินใจ   ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาค่าบริการ หรือ แม้แต่อุปกรณ์ที่ใช้งาน  เพราะนั่นหมายถึง การตัดสินใจเปรียบเทียบคุณภาพงาน และ ราคาค่าบริการว่าเหมาะสมกับความต้องการเพียงใด
 
พัดลมไอน้ำ

บริษัท แอคดี จำกัด ตระหนักอยู่เสมอว่าการบริการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง นอกจาก คุณภาพทางบริษัทฯจึงได้พยายามปรับปรุงและดำเนินงานของบริษัทฯในด้านต่างๆให้ดียิ่งขึ้นโดยมุ่งเน้นคุณภาพ และความรวดเร็ว
ของการบริการให้ลูกค้าเป็นสำคัญทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการขายอย่างต่อเนื่องและเพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดี

สินค้าของบริษัทฯโดยคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

1.ความรวดเร็วในการบริการและแก้ไขปัญหาหลังจากที่ได้รับแจ้ง

2.ความพร้อมของทั้งชิ้นส่วน อุปกรณ์ และอะไหล่ทุกชิ้นส่วนโดยเฉพาะที่สำคัญและการใช้งาน

3.ความรวดเร็วในการให้บริการด้านการเคลมชิ้นส่วน อุปกรณ์ และอะไหล่ทุกชิ้นส่วนโดยเฉพาะที่สำคัญและการใช้งาน

4.การให้บริการด้านข้อมูลเทคนิคและการจัดทำคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์

5.การให้บริการอบรมเพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้และ

การให้บริการ

1.โทรศัพท์ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหมายเลข 086-3377397

2.อีเมลล์ ที่actdee@hotmail.com

 

 

การรับแจ้ง

 

กรณีสินค้ามีปัญหา สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่Hot Line 086-337-7397
การเข้าบริการ แบ่งเป็น

 

  • เขตกรุงเทพและปริมลฑล เข้าบริการไม่เกิน 3 วันทำการ หรือตามที่ได้นัดหมาย
  • ต่างจังหวัด เข้าบริการไม่เกิน 7 วัน หรือตามที่ได้นัดหมาย

กรณีสินค้าไม่อยู่ในการรับประกัน

  • ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ Hot Line 086-337-7397
  • เมื่อสินค้ามีปัญหา เสีย ชำรุด จะมีค่าบริการอะไหล่และค่าเดินทาง ขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละประเภท หรือติดต่อสอบถามข้อมูลการบริการได้ที่ Hot Line 086-337-7397
  • กรณีล้างทำความสะอาดสินค้า แต่ละครั้ง จะมีค่าบริการทำความสะอาด ขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละประเภท หรือติดต่อสอบถามข้อมูลการบริการได้ที่ Hot Line 086-337-7397
Top