ทำบุญบริษัท แอคดี วันที่ 7 เดือน 7 ครบรอบ 7 ปี

จัดแบบเรียบง่าย โดยนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งถวายภัตราหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงานทุกคนและบริษัทให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป

Top