ตราด

พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดตราด

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

938.611

0

2

เขาสมิง

679.189

16

3

แหลมงอบ

154

17

4

เกาะช้าง

154.8

27

5

บ่อไร่

680

59

6

คลองใหญ่

50.2

74

7

เกาะกูด

162.2

82

 

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 2,819.0 ตร.กม.

Top