นครสวรรค์

พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

748.268

3

2

โกรกพระ

297.194

18

3

เก้าเลี้ยว

256.713

20

4

พยุหะคีรี

740.794

28

5

ลาดยาว

691.096

40

6

ชุมแสง

716.726

40

7

แม่เปิน

260.2

40

8

ชุมตาบง

379.04

40

9

บรรพตพิสัย

909.897

45

10

ท่าตะโก

607.225

48

11

ไพศาลี

979.457

64

12

ตาคลี

854.062

68

13

หนองบัว

819.505

69

14

ตากฟ้า

570.692

95

15

แม่วงก์

766.808

120

 

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 9,597.7 ตร.กม.

บริการ จำหน่าย ให้เช่า พัดลมไอน้ำ พัดลมไอเย็น พัดลมอุตสาหกรรม แอร์เคลื่อนที่ สอบถามข้อมูลการบริการกรุณาติดต่อ

บริษัท แอคดี จำกัด ศูนย์บริการมาสเตอร์คูล 
E-Mail : actdee@hotmail.com 

02-114-7060

081-636-6689
ID-Line : @actdee

Top