ยโสธร

พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดยโสธร

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

578.22

0

2

ทรายมูล

272.776

18

3

คำเขื่อนแก้ว

638.4

23

4

ป่าติ้ว

308

28

5

กุดชุม

544

37

6

มหาชนะชัย

455.268

41

7

ไทยเจริญ

272.2

50

8

เลิงนกทา

942.8

69

9

ค้อวัง

150

70

 

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 4,161.7 ตร.กม.

 

บริษัท แอคดี จำกัด ศูนย์บริการมาสเตอร์คูล 
E-Mail : actdee@hotmail.com 
สำนักงาน 081-558-8009 
สายด่วน 081-636-6689 
ฝ่ายงานขาย 063-408-0333
ฝ่ายงานเช่า 092-217-9000
086-337-7397
ID-Line : actdee1 ฝ่ายขาย
ID-Line : actdee2 ฝ่ายเช่า

Top