ลพบุรี

พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดลพบุรี

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

565.613

0

2

ท่าวุ้ง

242.829

15

3

บ้านหมี่

585.697

32

4

โคกสำโรง

982.456

35

5

พัฒนานิคม

517

51

6

หนองม่วง

445.503

54

7

สระโบสถ์

304.65

65

8

โคกเจริญ

317.14

77

9

ท่าหลวง

538.865

83

10

ชัยบาดาล

1253

97

11

ลำสนธิ

447

120

 

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 6,199.8 ตร.กม.

 

Top