สุราษฎร์ธานี

พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

231.317

1

2

พุนพิน

1201.163

12

3

กาญจนดิษฐ์

873.539

18

4

ท่าฉาง

1160.426

37

5

บ้านนาสาร

835.06

41

6

บ้านนาเดิม

206

50

7

คีรีรัฐนิคม

1347.37

55

8

ดอนสัก

458

61

9

เคียนซา

580

61

10

เวียงสระ

420.39

68

11

ไชยา

1004.634

68

12

พระแสง

1328.062

68

13

วิภาวดี

543.53

70

14

บ้านตาขุน

1300

71

15

ท่าชนะ

683.086

78

16

พนม

703.223

80

17

เกาะสมุย

227.25

84

18

เกาะพะงัน

193

100

19

ชัยบุรี

430

112

 

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 12,891.5 ตร.กม.

 

บริษัท แอคดี จำกัด ศูนย์บริการมาสเตอร์คูล 
E-Mail : actdee@hotmail.com 
สำนักงาน 081-558-8009 
สายด่วน 081-636-6689 
ฝ่ายงานขาย 063-408-0333
ฝ่ายงานเช่า 092-217-9000
086-337-7397
ID-Line : actdee1 ฝ่ายขาย
ID-Line : actdee2 ฝ่ายเช่า

Top