หนองคาย

พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดหนองคาย

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

607.456

0

2

สระใคร

210.902

27

3

ท่าบ่อ

355.313

41

4

โพนพิสัย

642.739

45

5

โพธิ์ตาก

102.532

48

6

ศรีเชียงใหม่

197.961

57

7

เฝ้าไร่

255.9

71

8

รัตนวาปี

204.007

71

9

สังคม

449.724

95

 

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 3,207.3 ตร.กม.

 

บริษัท แอคดี จำกัด ศูนย์บริการมาสเตอร์คูล 
E-Mail : actdee@hotmail.com 
สำนักงาน 081-558-8009 
สายด่วน 081-636-6689 
ฝ่ายงานขาย 063-408-0333
ฝ่ายงานเช่า 092-217-9000
086-337-7397
ID-Line : actdee1 ฝ่ายขาย
ID-Line : actdee2 ฝ่ายเช่า

Top