อุตรดิตถ์

พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

765.476

0

2

ลับแล

448.766

8

3

ตรอน

314.501

25

4

ท่าปลา

1681.445

40

5

ทองแสนขัน

754.436

42

6

พิชัย

736.677

47

7

น้ำปาด

1448.711

72

8

ฟากท่า

632.669

115

9

บ้านโคก

1055.911

160

 

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 7,838.6 ตร.กม.

 

บริษัท แอคดี จำกัด ศูนย์บริการมาสเตอร์คูล 
E-Mail : actdee@hotmail.com 
สำนักงาน 081-558-8009 
สายด่วน 081-636-6689 
ฝ่ายงานขาย 063-408-0333
ฝ่ายงานเช่า 092-217-9000
086-337-7397
ID-Line : actdee1 ฝ่ายขาย
ID-Line : actdee2 ฝ่ายเช่า

Top