อุทัยธานี

พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดอุทัยธานี

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

250.103

2

2

หนองขาหย่าง

347.776

10

3

ทัพทัน

323.633

19

4

หนองฉาง

341.181

22

5

สว่างอารมณ์

341.441

33

6

ห้วยคต

424.175

45

7

ลานสัก

1080.445

54

8

บ้านไร่

3621.492

80

 

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 6,730.2 ตร.กม.

 

บริษัท แอคดี จำกัด ศูนย์บริการมาสเตอร์คูล 
E-Mail : actdee@hotmail.com 
สำนักงาน 081-558-8009 
สายด่วน 081-636-6689 
ฝ่ายงานขาย 063-408-0333
ฝ่ายงานเช่า 092-217-9000
086-337-7397
ID-Line : actdee1 ฝ่ายขาย
ID-Line : actdee2 ฝ่ายเช่า

Top