อุบลราชธานี

พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

406.385

0

2

วารินชำราบ

690.982

2

3

สว่างวีระวงศ์

163.018

23

4

เหล่าเสือโก้ก

284

27

5

สำโรง

416

28

6

ตาลสุม

502.15

32

7

ม่วงสามสิบ

917.537

34

8

ดอนมดแดง

234

35

9

นาเยีย

227

35

10

เขื่องใน

772.819

38

11

เดชอุดม

1189

45

12

พิบูลมังสาหาร

1279.947

45

13

ตระการพืชผล

1306

50

14

ทุ่งศรีอุดม

307

74

15

กุดข้าวปุ้น

320

76

16

สิรินธร

370.012

80

17

ศรีเมืองใหม่

1310

83

18

บุณฑริก

1402

87

19

นาตาล

191.89

93

20

โพธิ์ไทร

301

99

21

นาจะหลวย

632

100

22

เขมราฐ

525.11

108

23

โขงเจียม

765

110

24

น้ำยืน

854.5

110

25

น้ำขุ่น

377.5

111

 

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 15,744.8 ตร.กม.

 

บริษัท แอคดี จำกัด ศูนย์บริการมาสเตอร์คูล 
E-Mail : actdee@hotmail.com 
สำนักงาน 081-558-8009 
สายด่วน 081-636-6689 
ฝ่ายงานขาย 063-408-0333
ฝ่ายงานเช่า 092-217-9000
086-337-7397
ID-Line : actdee1 ฝ่ายขาย
ID-Line : actdee2 ฝ่ายเช่า

Top