เชียงใหม่

พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

152.359

8

2

แม่ริม

443.634

8

3

สารภี

97.457

10

4

สันทราย

285.019

12

5

สันกำแพง

197.833

13

6

หางดง

277.136

15

7

ดอยสะเก็ด

671.276

18

8

สันป่าตอง

178.188

22

9

แม่ออน

442.263

29

10

แม่วาง

601.218

35

11

แม่แตง

1362.784

40

12

ดอยหล่อ

260.132

42

13

สะเมิง

898.022

54

14

จอมทอง

712.297

58

15

เชียงดาว

1882.082

68

16

ฮอด

1430.383

88

17

พร้าว

1148.186

103

18

ดอยเต่า

803.918

121

19

ไชยปราการ

510.851

131

20

เวียงแหง

672.172

150

21

ฝาง

888.164

154

22

แม่แจ่ม

3361.151

156

23

แม่อาย

736.701

174

24

อมก๋อย

2093.831

179

 

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 20,107.0 ตร.กม.

 

บริการ จำหน่าย ให้เช่า พัดลมไอน้ำ พัดลมไอเย็น พัดลมอุตสาหกรรม แอร์เคลื่อนที่ สอบถามข้อมูลการบริการกรุณาติดต่อ

บริษัท แอคดี จำกัด ศูนย์บริการมาสเตอร์คูล 
E-Mail : actdee@hotmail.com 

02-114-7060

081-636-6689
ID-Line : @actdee

Top