โครงการมอบพัดลมไอเย็น แก่นายบุตร แก้วพิกุล

คุณธนพัฒน์ ไทยดำรงค์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แอคดี จำกัด เดินทางไปมอบพัดลมไอเย็นที่บ้านพักของคุณอาภร จันทรสาขา อาศัยบ้านเลขที่ 76/1 ม.1 ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ภายหลังได้รับการติดต่อขอรับพัดลมไอเย็น ทางบริษัทได้เดินทาง ไปเพื่อพิจารณามอบให้ พบว่าครอบครัวคุณอาภร มีความเป็นอยู่ลำบาก ต้องคอยดูแลคุณพ่อที่ป่วยมาหลายปี โดยคุณพ่อชื่อนายบุตร แก้วพิกุล อายุ 84 ปี ป่วยหลายโรค เช่น โรคความดัน เบาหวาน ไตเสื่อม ลุกเดินไม่ค่อยไหว เริ่มความจำเสื่อม  ปัจจุบันหมอแนะนำให้ฟอกไต เพราะไตวายขั้นสุดท้าย แต่ด้วยรายได้มีน้อยประกอบกับ คุณอาภรต้องหารายได้เพียงลำพังเพื่อส่งลูกสาวทั้งสองคนเรียน  และงานที่ทำ เป็นพนักงานสัญญาจ้าง ไม่แน่นอน ค่าตอบแทน ไม่มากนัก จึงทำให้การดูแลรักษาพยาบาลคุณพ่อได้ยากลำบาก ช่วงนี้ยังรอผลจากโรงพยาบาล ว่าสมควรจะต้องฟอกไต หรือล้างหน้าท้องตามคำแนะนำของหมอ เป็นที่หนักใจการการดูแลเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าคุณพ่อจะได้รับเบี้ยยังชีพจากทางราชการ ก็ตาม ปัจจุบันนี้ คุณอาภรไปทำงานต้องปล่อยให้คุณพ่ออยู่ลำพัง อาหารมื้อกลางวัน จะต้องอดอาหารเพราะไม่มีใครหุงหาให้  หากเป็นวันหยุด ลูกสาวหยุดเรียน ก็จะมีคนอยู่ด้วยคอยช่วยกันดูแล และความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก อาศัยบ้านพักราชการ บ้านไม่มีมุ้งลวด หรือแม้แต่มุ้งกันยุง อาศัยจุดยากันยุงนอน ด้านหลังเป็นป่ารกน้ำขังยุงชุมมาก   ทางบริษัท เห็นถึงความลำบากในความเป็นอยู่จึงได้พิจารณามอบพัดลมไอเย็นรุ่นไล่ยุงให้ไว้ใช้ ตามโครงการ ทางบริษัทฯขอเป็นเป็นกำลังใจให้ครอบครัวคุณอาภรไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

 

ติดต่อสอบถามโครงการมอบพัดลมไอเย็นโทร. 081-636-6689

Top