ไอเย็นจากมาสเตอร์คูล

 

ระบบมาสเตอร์คูลเป็นระบบทำความเย็นภายนอกอาคารที่สมบูรณ์แบบที่สุด ทำความเย็นโดยใช้เทคโนโลยีแรงดันสูงและหัวฉีดขนาดเล็กมาก  ทำให้เกิดเป็นอนุภาคขนาดเล็กที่สามารถดูดความร้อนจากอากาศได้ดีและระเหยไปอย่างรวดเร็วระบบจะนำความเย็นไปยังพื้นที่ได้ถึง 30-40 ตารางเมตร ให้ความเย็น 5-10 องศา นอกจากจะได้รับไอเย็นสดชื่นแล้ว Masterkool ยังปราศจากสารเคมีหรือเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อมใด ๆ แต่ยังสามารถลดควันไอเสียเพราะอนุภาคเล็ก ๆ ของไอน้ำมีออกซิเจนช่วยดูดจับฝุ่นและก๊าซที่มีกลิ่นให้ลดลงให้คงเหลือไว้เพียงความเย็นที่สะอาด บริสุทธิ์สดชื่นตามธรรมชาติ

Top