เช่าพัดลมไอเย็น Masterkool Ukool 16

เช่าพัดลมไอเย็นขนาดใหญ่

ช่องจ่ายลมขนาด 56 x 56 ซม. ให้ปริมาณแรงลมถึง 16,000 ลบ.ม./ชม.

เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่นโรงงานอุตสาหกรรม

ครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง 100 ตร.ม.

พร้อมถังน้ำขนาดใหญ้ทำให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง ยาวนาน

สามารถเช่าใช้งานระยะสั้น หรือระยะยาวพร้อมบริการบำรุงรักษารายเดือน

Top