กำแพงเพชร

พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

1962.047

0

2

พรานกระต่าย

781.882

25

3

โกสัมพีนคร

476.167

28

4

คลองขลุง

1185.371

42

5

ไทรงาม

448.858

42

6

คลองลาน

1140.245

52

7

ทรายทองวัฒนา

252.96

53

8

ลานกระบือ

359.086

59

9

ขาณุวรลักษบุรี

1143.142

70

10

ปางศิลาทอง

480.546

70

11

บึงสามัคคี

377.186

90

 

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 8,607.5 ตร.กม.

 

บริการ จำหน่าย ให้เช่า พัดลมไอน้ำ พัดลมไอเย็น พัดลมอุตสาหกรรม แอร์เคลื่อนที่ สอบถามข้อมูลการบริการกรุณาติดต่อ

บริษัท แอคดี จำกัด ศูนย์บริการมาสเตอร์คูล 
E-Mail : actdee@hotmail.com 
สำนักงาน 081-558-8009 
สายด่วน 081-636-6689 
ฝ่ายงานขาย 063-408-0333
ฝ่ายงานเช่า 092-217-9000
086-337-7397
ID-Line : actdee1 ฝ่ายขาย
ID-Line : actdee2 ฝ่ายเช่า

Top