คลีนนิ่งเดย์ วันทำความสะอาด

วันนี้ 24 ส.ค.61 บริษัท แอคดี จำกัด จัดกิจกรรม คลีนนิ่งเดย์  วันทำความสะอาด รถยนต์ขนส่ง ลานจอดรถ หน้าคลังสินค้า  โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรม อย่างพร้อมเพรียง

Top