ยะลา

พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดยะลา

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

258.023

0

2

ยะหา

500.001

21

3

กรงปินัง

191

22

4

รามัน

516.031

26

5

บันนังสตา

629.013

39

6

กาบัง

451

40

7

ธารโต

648.009

61

8

เบตง

1328.001

140

 

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 4,521.1 ตร.กม.

 

บริษัท แอคดี จำกัด ศูนย์บริการมาสเตอร์คูล 
E-Mail : actdee@hotmail.com 
สำนักงาน 081-558-8009 
สายด่วน 081-636-6689 
ฝ่ายงานขาย 063-408-0333
ฝ่ายงานเช่า 092-217-9000
086-337-7397
ID-Line : actdee1 ฝ่ายขาย
ID-Line : actdee2 ฝ่ายเช่า

Top